SONGSTER | GALERIE | DATADISK | VIDEODB | wladik.net
Matematika
Literatura
.maturita 2008

Literatura

Nakonec jsme se s Kristýnkou rozhodli naše otázky zveřejnit, takže tady jsou. Snad vám alespoň nějak pomůžou. Pokud najdete nepřesnosti, překlepy atp. (kterých tam je zatím požehnaně) tak je pište do mailu, na adresu wladik@gmail.com a jako přemět nejlépe "ČJ", a jako text popis co je kde špatně, ať to mám nějak jednotně po ruce.
Co se týče použitých zdrojů, vycházeli jsme ze skript Vladimíra Prokopa, učebnic Literatury pro I. - IV. ročník, sešitů z hodin, wikipedie a u pár otázek i z materiálů Jakuba Saláta a ze zápisků 6.D.
Jak to tu funguje:
   a) Jméno otázky, které je červeně, je ke stažení.
   b) Druhý sloupec je velikost souboru.
   c) Třetí sloupec obsahuje počet stažení.
   d) V čtvrtém sloupci je číslo revize, tedy čím vyšší, tím aktuálnější s méně překlepy a chybami
   e) poslední sloupcec je datum, kdy byla otázka vložena na net

Seznam autorů a jejich děl, sestaveno podle toho, co obsahuje test na http://literatura.wladik.net/

1)Starověké písemnictví – Mezopotámie, Egypt, Korán, Persie, Indie, Bible115 kB 96x 00126.04.2008 18:49
2)Antika – Řecko115.16 kB 99x 00126.04.2008 19:01
2)Antika – Řím113.12 kB 124x 00126.04.2008 19:03
3)Doba písemnictví staroslověnského a latinského, vznik česky psané literatury104.62 kB 103x 00115.05.2008 21:26
4)Středověká literatura, uplatňování národních jazyků, eposy132.07 kB 84x 00126.04.2008 19:06
5)Literatura doby husitské117.27 kB 115x 00126.04.2008 22:11
6)Český humanismus103.76 kB 97x 00126.04.2008 23:51
6)Světová renesance a humanismus105.49 kB 129x 00126.04.2008 23:51
7)Evropské baroko109.28 kB 215x 00106.05.2008 21:47
7)Česká literatura v době Pobělohorské104.87 kB 124x 00126.04.2008 22:03
8)Evropské literatury klasicismu a osvícenství189.6 kB 83x 00126.04.2008 23:56
8)Evropské literatury preromantismu134.27 kB 91x 00126.04.2008 23:56
9)Národní obrození 1. a 2. etapa185.99 kB 87x 00127.04.2008 00:00
10)Vyvrcholení obrozeneckých snah v díle: Tyl, Havlíček, Němcová + rukopisy210.45 kB 82x 00227.04.2008 17:24
11)Romantismus – Svět206.82 kB 86x 00127.04.2008 00:03
11)Romantismus – Čechy121.73 kB 83x 00127.04.2008 17:26
12)Realismus v evropských literaturách213.78 kB 85x 00127.04.2008 00:05
13)Májovci149.86 kB 82x 00127.04.2008 00:05
14)Ruchovci a lumírovci147.79 kB 83x 00127.04.2008 00:17
15)Česká realistická próza v 2. polovině 19. století164.43 kB 93x 00127.04.2008 00:17
16)Generace 90. let 19. století -> Prokletí básníci142.23 kB 81x 00127.04.2008 00:17
16)Česká moderna132.56 kB 83x 00112.05.2008 14:33
17)Generace buřičů126.47 kB 235x 00127.04.2008 00:17
18)Moderní umělecké směry 1. poloviny 20. století157.49 kB 87x 00127.04.2008 00:17
19)Světová próza 1. poloviny 20. století227.32 kB 200x 00215.05.2008 20:50
20)Česká próza 1. poloviny 20. století171.76 kB 81x 00127.04.2008 00:17
20)Pražská německy psaná literatura134.46 kB 87x 00127.04.2008 00:17
21)Demokratický proud v české literatuře a dílo Karla Čapka168.18 kB 84x 00127.04.2008 00:19
22)Hlavní proudy v české poezii mezi světovými válkami200.63 kB 83x 00226.04.2008 19:28
23)Obraz 1. světové války v české a světové literatuře117.44 kB 235x 00127.04.2008 00:19
23)Obraz 2. světové války v světové literatuře154.92 kB 83x 00127.04.2008 00:20
23)Obraz 2. světové války v české literatuře106.57 kB 77x 00127.04.2008 00:21
24)Proudy světové literatury v 2. polovině 20. století (neorealismus, existencialismus…)170.99 kB 168x 00127.04.2008 16:59
25)Česká poezie v 2. polovině 20. století140.27 kB 323x 00127.04.2008 23:19
26)Česká próza v období od roku 1945 do 1968146.15 kB 81x 00108.05.2008 20:46
27)Česká próza od 1969 do 1989 + samizdatová a exilová tvorba + český underground258.1 kB 79x 00127.04.2008 17:32
28)Světová a česká současná literatura116.56 kB 295x 00108.05.2008 19:02
29)Vývoj českého divadla od středověku po současnost12.6 MB 126x 00115.05.2008 21:06
30)Vývoj světového divadla od středověku po současnost3.27 MB 121x 00215.05.2008 21:09