SONGSTER | GALERIE | DATADISK | VIDEODB | wladik.net
Matematika
Literatura
.maturita 2008

Literatura

Nakonec jsme se s Kristýnkou rozhodli naše otázky zveřejnit, takže tady jsou. Snad vám alespoň nějak pomůžou. Pokud najdete nepřesnosti, překlepy atp. (kterých tam je zatím požehnaně) tak je pište do mailu, na adresu wladik@gmail.com a jako přemět nejlépe "ČJ", a jako text popis co je kde špatně, ať to mám nějak jednotně po ruce.
Co se týče použitých zdrojů, vycházeli jsme ze skript Vladimíra Prokopa, učebnic Literatury pro I. - IV. ročník, sešitů z hodin, wikipedie a u pár otázek i z materiálů Jakuba Saláta a ze zápisků 6.D.
Jak to tu funguje:
   a) Jméno otázky, které je červeně, je ke stažení.
   b) Druhý sloupec je velikost souboru.
   c) Třetí sloupec obsahuje počet stažení.
   d) V čtvrtém sloupci je číslo revize, tedy čím vyšší, tím aktuálnější s méně překlepy a chybami
   e) poslední sloupcec je datum, kdy byla otázka vložena na net

Seznam autorů a jejich děl, sestaveno podle toho, co obsahuje test na http://literatura.wladik.net/

1)Starověké písemnictví – Mezopotámie, Egypt, Korán, Persie, Indie, Bible115 kB 1x 00126.04.2008 18:49
2)Antika – Řecko115.16 kB 1x 00126.04.2008 19:01
2)Antika – Řím113.12 kB 3x 00126.04.2008 19:03
3)Doba písemnictví staroslověnského a latinského, vznik česky psané literatury104.62 kB 2x 00115.05.2008 21:26
4)Středověká literatura, uplatňování národních jazyků, eposy132.07 kB 1x 00126.04.2008 19:06
5)Literatura doby husitské117.27 kB 2x 00126.04.2008 22:11
6)Český humanismus103.76 kB 3x 00126.04.2008 23:51
6)Světová renesance a humanismus105.49 kB 3x 00126.04.2008 23:51
7)Evropské baroko109.28 kB 5x 00106.05.2008 21:47
7)Česká literatura v době Pobělohorské104.87 kB 2x 00126.04.2008 22:03
8)Evropské literatury klasicismu a osvícenství189.6 kB 1x 00126.04.2008 23:56
8)Evropské literatury preromantismu134.27 kB 3x 00126.04.2008 23:56
9)Národní obrození 1. a 2. etapa185.99 kB 1x 00127.04.2008 00:00
10)Vyvrcholení obrozeneckých snah v díle: Tyl, Havlíček, Němcová + rukopisy210.45 kB 0x 00227.04.2008 17:24
11)Romantismus – Svět206.82 kB 0x 00127.04.2008 00:03
11)Romantismus – Čechy121.73 kB 0x 00127.04.2008 17:26
12)Realismus v evropských literaturách213.78 kB 0x 00127.04.2008 00:05
13)Májovci149.86 kB 3x 00127.04.2008 00:05
14)Ruchovci a lumírovci147.79 kB 2x 00127.04.2008 00:17
15)Česká realistická próza v 2. polovině 19. století164.43 kB 0x 00127.04.2008 00:17
16)Generace 90. let 19. století -> Prokletí básníci142.23 kB 0x 00127.04.2008 00:17
16)Česká moderna132.56 kB 1x 00112.05.2008 14:33
17)Generace buřičů126.47 kB 4x 00127.04.2008 00:17
18)Moderní umělecké směry 1. poloviny 20. století157.49 kB 1x 00127.04.2008 00:17
19)Světová próza 1. poloviny 20. století227.32 kB 2x 00215.05.2008 20:50
20)Česká próza 1. poloviny 20. století171.76 kB 2x 00127.04.2008 00:17
20)Pražská německy psaná literatura134.46 kB 1x 00127.04.2008 00:17
21)Demokratický proud v české literatuře a dílo Karla Čapka168.18 kB 1x 00127.04.2008 00:19
22)Hlavní proudy v české poezii mezi světovými válkami200.63 kB 1x 00226.04.2008 19:28
23)Obraz 1. světové války v české a světové literatuře117.44 kB 4x 00127.04.2008 00:19
23)Obraz 2. světové války v světové literatuře154.92 kB 2x 00127.04.2008 00:20
23)Obraz 2. světové války v české literatuře106.57 kB 0x 00127.04.2008 00:21
24)Proudy světové literatury v 2. polovině 20. století (neorealismus, existencialismus…)170.99 kB 2x 00127.04.2008 16:59
25)Česká poezie v 2. polovině 20. století140.27 kB 7x 00127.04.2008 23:19
26)Česká próza v období od roku 1945 do 1968146.15 kB 2x 00108.05.2008 20:46
27)Česká próza od 1969 do 1989 + samizdatová a exilová tvorba + český underground258.1 kB 0x 00127.04.2008 17:32
28)Světová a česká současná literatura116.56 kB 5x 00108.05.2008 19:02
29)Vývoj českého divadla od středověku po současnost12.6 MB 1x 00115.05.2008 21:06
30)Vývoj světového divadla od středověku po současnost3.27 MB 1x 00215.05.2008 21:09